Doradca zawodowy Drukuj
czwartek, 24 maja 2012 12:02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. . „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 10 kwietnia 2012 roku w budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn przy ulicy Buskiej 7 odbyły się warsztaty grupowe dla mężczyzn z doradcą zawodowym, natomiast warsztaty grupowe dla kobiet odbyły się 12 kwietnia 2012 roku. W dniach 12-19 kwietnia 2012 roku odbyły się indywidualne spotkania kobiet i mężczyzn z doradcą zawodowym.

Warsztaty z doradcą zawodowym miały na celu min. przezwyciężenie bierności zawodowej, autoprezentacja, umiejętności pracy w zespole oraz organizowania pracy własnej i zawodowej jak również dobranie odpowiedniego szkolenia do predyspozycji uczestników projektu (łącznie 38 godzin).

Poprawiony: czwartek, 24 maja 2012 12:05