NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU W 2013 R. Drukuj
poniedziałek, 13 maja 2013 08:19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" Działanie 7.1. ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" ogłasza nabór uczestników do udziału w kolejnej edycji Projektu w 2013 roku.

Projekt skierowany jest do osób:

- w wieku od 15 do 65 lat,

- bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- nieaktywnie zawodowych,

- posiadających wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,

- zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych,

- zamieszkujących na terenie gminy Nowy Korczyn,

- korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,

- nie korzystających z innych form wsparcia współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zaprasza się do biura projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ul. Buska 7

28-136 Nowy Korczyn

tel. 41 37-71-065

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w celu zapoznania się z kryteriami i zasadami naboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn".

Rekrutacja uczestników do Projektu trwa do wyczerpania miejsc.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:

 bezpłatny udział w Projekcie,

 grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem,

 grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym,

 spotkania indywidulane z doradcą zawodowym,

 bezpłatne kursy zawodowe,

 zaświadczenia ukończenia kursów,

 zaświadczenia ukończenia warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem,

 wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów,

 ubezpieczenie w trakcie szkoleń,

 wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdów na szkolenia/warsztaty.

Poprawiony: poniedziałek, 13 maja 2013 08:22