Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 Drukuj
wtorek, 11 stycznia 2022 16:17

godlo

W dniu 10.01.2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja złożył do Wojewody Świętokrzyskiego oświadczenie o przyjęciu środków finansowych z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022 w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę Nowy Korczyn do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia usług asystenta dla:
– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.
Należy nadmienić, że Gmina Nowy Korczyn jako jedyna w powiecie buskim i jako jedna z niewielu  gmin województwa świętokrzyskiego będzie realizowała w 2022 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, po raz trzeci.
Realizatorem tego zadania na terenie gminy w latach 2020 i 2021 był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, który również w 2022 r. będzie realizował powyższy Program.
W 2020 roku z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skorzystało z terenu naszej gminy 19 osób niepełnosprawnych (13 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 6 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), natomiast w 2021 roku z Programu skorzystało 49 osób niepełnosprawnych (35 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 14 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).
Po podpisaniu umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn  z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, zwanego dalej „Programem” Gmina Nowy Korczyn otrzyma środki finansowe w wysokości 1.544.786 zł.
Gmina Nowy Korczyn z chwilą otrzymania środków finansowych na realizację powyższego zadania poinformuje na swojej stronie internetowej (www.gmina.nowykorczyn.pl) o terminie możliwości ubiegania się o przyznanie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Poprawiony: wtorek, 11 stycznia 2022 16:20