INFORMACJA Drukuj
poniedziałek, 30 stycznia 2012 08:56

                                                     I N F O R M A C J A

                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w związku z realizacją na terenie województwa świętokrzyskiego dla osób bezdomnych „Akcją zima" zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Nowy Korczyn o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, które mogą pojawić się na terenie naszej gminy.

Nadchodzą chłody i coraz więcej osób bezdomnych może szukać schronienia w opuszczonych (niezamieszkałych) posesjach, garażach i w innych miejscach gdzie przy dużych spadkach temperatur grozi im zamarznięcie.

Tut. OPS posiada wykaz schronisk dla osób bezdomnych na terenie województwa świętokrzyskiego, najbliższe funkcjonuje w miejscowości Świniary gm. Solec Zdrój oraz w Busku-Zdroju, gdzie osoba taka może otrzymać ciepły posiłek, ubranie i nocleg.

Wszelkie informacje o takich osobach prosimy zgłaszać:

GOPS – Tel. 41 3771065 ( w godz. urzędowania)

Straż gminna – Tel. 41 3771735 ( w godz. urzędowania)

Policja – Tel. 997 (całodobowo)

Wezwania w sprawie bezdomnych są realizowane przez służby do tego powołane w pierwszej kolejności.

Ponadto proszę o zwrócenie uwagi w szczególności na osoby starsze, samotnie zamieszkałe bez rodziny, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach, a w szczególności o zwrócenie uwagi na osoby nadużywające alkoholu, które w tym trudnym dla nich okresie mogą pozostawione same zamarznąć z wychłodzenia.

Mam nadzieję, że jak co roku wspólne działania pozwolą wesprzeć tegorocznej zimy wiele osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, bezdomnych i oddalić lub zminimalizować zagrożenia, jakie niesie za sobą zimowa aura.

                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                          Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2012 09:10