Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Drukuj
czwartek, 24 maja 2012 11:37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że niektóre osoby tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka posiadające w okresie od kwietnia do czerwca 2012r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego muszą złożyć wniosek w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie o przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości 100 zł. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012r. (Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. Dz. U z 2012 r. poz. 551)

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012r. będzie przyznane po 31 maja 2012r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stanie się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Poprawiony: czwartek, 24 maja 2012 11:50