Zarządzenie Nr 2/2020 Drukuj
środa, 21 października 2020 11:04

Zarządzenie Nr 2/2020

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie

z dnia 19 października 2020 roku

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z ogłoszeniem na terenie powiatu buskiego strefy czerwonej zagrożenia COVID-19, w trosce o życie i zdrowie mieszkańców gminy, interesantów i pracowników ograniczam od dnia 19 października 2020 r. do odwołania funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie wyłączając bezpośrednią obsługę interesantów.

 

§ 2.

Zalecam mieszkańcom miasta i gminy Nowy Korczyn korzystanie z możliwości załatwiania spraw administracyjnych przez internet, e-PUAP, drogą e-mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. pocztą tradycyjną lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41 37 71 065 i 41 37 71 077

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej MGOPS w Nowym Korczynie.

§ 4.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2020 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                           Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 21 października 2020 11:07