ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA OKRES 2021/2022 Drukuj
poniedziałek, 25 stycznia 2021 14:11

Nabór wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ w okresie zasiłkowym 2021/2022

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że od 1 lutego 2021 r. można w wersji elektronicznej (tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy ePUAP oraz ministerialnej strony empatia.mpips.gov.pl) składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 (tj. od 01.06.2021 r do 31.05.2022 r.)

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. zainteresowani mogą   wysyłać pocztą   lub składać osobiście w tut. OPS tradycyjne wnioski papierowe.

Terminy rozpatrywania wniosków   dotyczących 500+ są następujące:

- jeżeli osoby złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2021 roku wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.

- jeżeli wnioskodawcy złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.   wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.

- jeżeli zainteresowani ubiegający się o świadczenie wychowawcze złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.

- jeżeli osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r.   wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r.

- jeżeli osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.

 

Osoby, które złożą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 30 czerwca 2021 roku będą miały kontynuację wypłaty ww. zasiłku od 1 czerwca 2021 roku. Natomiast wnioskodawcy, którzy złożą wnioski od 1 lipca 2021 roku   otrzymają wypłatę 500 + od miesiąca jego złożenia.

 

Zainteresowani ubiegający się o przyznanie świadczenia 500+ nie muszą dokumentować sytuacji dochodowej rodziny, ponieważ przysługuje ono   na wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w związku z panującą pandemią rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia">EEmp@tia">mp@tia>, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.

 

Ponadto należy pamiętać, że w trakcie wizyty w tut. OPS w związku z COViD-19 prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych (m.in. obowiązek noszenia maseczek , dezynfekcję rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości). W pomieszczeniu, w którym będą przyjmowane wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego może przebywać wyłącznie jedna osoba.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 lub pod numerem telefonu: 41 377 10 77.

Poprawiony: poniedziałek, 25 stycznia 2021 14:13