Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2021 Drukuj
wtorek, 02 marca 2021 13:11

godlo

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

 

W dniu 18.12.2020 r. Gmina Nowy Korczyn złożyła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W dniu 01.03.2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja złożył do Wojewody Świętokrzyskiego oświadczenie o przyjęciu środków finansowych z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2021 w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę Nowy Korczyn do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia usług asystenta dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Należy nadmienić, że Gmina Nowy Korczyn jako jedyna w powiecie buskim i jako jedna z niewielu gmin województwa świętokrzyskiego będzie realizowała w 2021 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, po raz drugi.

Realizatorem tego zadania na terenie gminy w 2020 r. był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, który również w 2021 r. będzie realizował powyższy Program.

Po podpisaniu umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, zwanego dalej „Programem” Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 1.304.325,00 zł.

                                                                                 Kierownik

                                                                      Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: poniedziałek, 24 maja 2021 12:49