Rekrutacja do projektu "Aktywizacja szansą na lepsze jutro" Drukuj
piątek, 03 stycznia 2020 09:24

uelogo

REKRUTACJA DO PROJEKTU
REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ NOWY KORCZYN/MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM KORCZYNIE
pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

Gmina Nowy Korczyn/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Korczynie w ramach partnerstwa z Gminą Pacanów/ Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pacanowie realizują Projekt pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnieni.
Projekt jest realizowany od 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r. i jest skierowany wyłącznie do 40 mieszkańców z terenów wiejskich gmin Pacanów i Nowy Korczyn.
W ramach Projektu, każda zakwalifikowana osoba będzie uczestniczyć bezpłatnie w pakiecie szkoleń, kursów:
- grupowym i indywidualnym poradnictwie zawodowym i psychologicznym,
- indywidualnych poradach /konsultacjach prawnych,
- wielomodułowym kursie zawodowym,
- stażu przez okres 3 miesięcy dla 10 UP.
Kursy zawodowe będą wybrane po indywidualnych spotkaniach  z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami uczestników projektu, zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym i będą dostosowane do regionalnego rynku pracy. Uczestnikom Projektu możemy zaproponować min. następujące rodzaje kursów:
- Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  + Siostra PCK + Pierwsza pomoc przedmedyczna + Prawo jazdy  kat. B.
- Spawacz MAG + Spawacz TIG + Cięcie plazmą.
- Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych + obsługa kas fiskalnych i terminali
płatniczych + bezpieczna wymiana butli gazowych.
- Technolog robót wykończeniowych+ Glazurkarz + Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV
- Operator koparko – ładowarki + Uprawnienia SEP do 1kV + Dokumentacja budowlana robót ziemnych.
- Kosmetyczka + Obsługa urządzeń sterylizujących z uprawnieniami SEP + Stylizacja paznokci + - Wizaż + moduł z przedsiębiorczości – Jak otworzyć i prowadzić własną firmę.
- Nowoczesny pracownik biurowy + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Pracownik ds. kadrowych i płacowych.
- Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych + Kelner + Carving + Sporządzanie
napojów + Uprawnienia SEP do 1kV.
- Florysta + Ogrodnik z aranżacją terenów zielonych + Pracownik gospodarczy + Uprawnienia SEP do 1kV.
- Handlowiec + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Prawo jazdy kat. B + Obsługa kas fiskalnych i terminali  płatniczych,
lub innych w zależności od potrzeb uczestników projektu i rynku pracy.
Projekt jest skierowany min. do:
- osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób
z niepełnosprawnościami;
- otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w ramach programu.
- osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- osób w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym, średnim i wykształceniem wyższym,
- osób bezrobotnych, biernych zawodowo korzystających z pomocy społecznej,
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).
Osoby zainteresowane udziałem w II turze Projektu mogą zgłaszać się do Biura Projektu mieszczącego się w MGOPS w Nowym Korczynie, ul. Buska 7.


Nowy Korczyn 03.01.2020 r.                                                           
Koordynator Projektu
Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 05 maja 2021 09:11