Zarządzenie Drukuj
środa, 15 grudnia 2021 12:26

Zarządzenie Nr 8/2021

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie

z dnia 08 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U z 2019r. poz. 1282 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j.Dz. U z 2020r. poz. 1320 ze zm.), § 7 ust. 5 Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie zarządzam, co następuje :

§ 1.

Ustalam dzień 24 grudnia 2021 roku /piątek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników oraz przez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, a także do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na stronie internetowej MGOPS Nowy Korczyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 15 grudnia 2021 12:28