Zarządzenie Drukuj
środa, 05 stycznia 2022 09:22

Zarządzenie Nr 1/2022

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie z dnia 03 stycznia 2022 roku

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U z 2019r. poz. 1282 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j.Dz. U z 2020r. poz. 1320 ze zm.), § 7 ust. 5 Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie zarządzam, co następuje :

§ 1.

Ustalam dzień 7 stycznia 2022 roku /piątek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników oraz przez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, a także do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na stronie internetowej MGOPS Nowy Korczyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 05 stycznia 2022 09:28